Trädgård & Markunderhåll

tradgardGräsklippning

Gräsklippning med ändamålsenlig maskin, putsning med trimmer, gödning av gräsmatta mm

   

Ogräsbekämpning

Barkläggning och manuell borttagning av ogräs.

   

Rabattskötsel

Ansning rosor och vattning.

   

Trädvård

Beskärning träd

   

Planteringsarbeten

All typ av plantering

   

Busk & häckklippning

Formklippning och ansning buskar/häckar, urgallring

   

Lättare anläggningsarbeten

Anläggning gräs och rabattytor

Total park och trädgårdsskötsel

Plattläggning