Teknisk service & reparationer inom det mesta

Allmänna reparationer i lägenheter

Byte vattenlås, köksfläktar, tätning fönster och dörrar.
    

Lättare reparationer av vitvaror

Tvätt och torktumlare, torkskåp och torkrum, diskmaskiner.
   

Rensning av avloppsledningar

Rensning av avloppsrör vid stopp. Nu även med dokumenterad avloppsfilmning.
    

Rensning / rengöring av tak, hängrännor och ränndalar m.m.

Byten / renoveringar av blandare, wc-stolar, handfat, bad/dusch etc

Injustering börvärden

Kontrollerar så att energiförbrukningen hålls nere.

Ventilationsservice

Byte filter, rengöring värmeväxlare, funktionskontroller för hela anläggningen. Vi utför även Flödesmätning. 

Värmeanläggning