Bred kompetens & lång erfarenhet

Startades för ca 25 år sedan och har idag 10 anställda med olika yrkeskunskaper och en bred erfarenhet när det gäller fastighetsskötsel, teknisk service, lokalvård, trädgård, mm.

Vi har en väldigt liten personalomsättning och nästan ingen frånvaro, som talar sitt tydliga språk: personalen trivs med det mycket varierande arbetena, sina arbetskamrater och sina chefer.

Personalen är pigga och trevliga samt mycket ansvarsfulla på de fastigheter som vi sköter idag. 

Vi arbetar naturligtvis över de olika yrkesgrupperna och hjälper varandra för att så snabbt som möjligt åtgärda det vi blivit ombedda att utföra.

Policyn bakom Servicehuset Väst AB är att kunden skall bara behöva ringa ett samtal för att få felen eller bristerna åtgärdade. 

Våra olika ”nischer” gör att vi kan skicka rätt man direkt.

Varje fastighet följs upp och åtgärdas. Större fel och brister mailas eller faxas till kund omgående, för vidare åtgärd

Fram till oktober 2002 har vi varit certifierade både Miljö 14001 och Kvalié 9002, men då vi tyckte att kostnaden var hög för att upprätthålla detta från år till år, så beslutades att inte längre vara certifierade men fortsätta att arbeta efter samma princip.


Exempel på fastigheter vi sköter idag:

Sibahuset på Överby

Netonnet UVA

Thn-Energi kontoret inkl flera värmeverk

Flertalet hyresfastigheter i Trollhättan och Vänersborg

Rusta

Swedol

BRL

Team Sportia

Kvik

Mfl...

Snöröjning, gräsklippning mm gör vi endast på de fastigheter som vi har 

fastighetsskötsel på. Vi erbjuder även dygnet runt jour till dessa kunder.

Kontakta gärna oss för prisförslag eller andra funderingar.