Lokalvård i världsklass

lokalvard

Kontor- och lokalvård. 

Golvboning 

Trappstädning

Tvättstugor, maskiner och storstädningar. 

Flyttstädningar 

Fönsterputs

Urplockning och transport till tipp, samt städ för dödsbon och liknande